Informasjon om smittevernstiltak hos Brygga Kino

Vi er stolte over å invitere våre gjester til oss på tross av koronaviruset som påvirker samfunnet vårt. Smittevernssituasjonen medfører derimot noen viktige retningslinjer som vi som kinoaktør lever etter, og som vi vil sterkt oppfordre våre gjester til å gjøre. 

Kino er heldigvis et sted det er enkelt å opprettholde tilstrekkelig avstand for å hindre smitte, og det er ingen smitteutbrudd som kan kobles til kino. For å sikre avstand har vi gjort markeringer i gulvarealet for å sikre gode køavstander, og har sterk setebegrensning. Etter gjeldende retningslinjer sperres to seter på hver side av hver reservasjon, med maksbegrensning på 50 per sal. Vi ber våre gjester instendig om å følge seteanvisningen da den er viktig for smittesporing, ekstra rengjøring og overholdelse av avstandskrav. I tillegg er det i Tønsberg kommune krav om munnbind der en meter avstand ikke kan overholdes. Det er mulig å holde denne avstanden i våre lokaler, men vi anbefaler sterkt å benytte munnbind frem til du sitter på din tilviste plass. Munnbind kan fås i kiosken dersom man har glemt dette. 

Alle våre saler og fellesareal vaskes hver dag, og alle kontaktpunkter blir grundig desinfisert mange ganger daglig. I tillegg vil armlener på sete vaskes etter hver eneste forestilling, slik at vi er sikre på at smitte ikke kan foregå i salen. Det vil også stå antibac ved inngang, i kiosk og ved kinosalene. 

Andre tiltak som er iverksatt er beskyttelse for våre ansatte i kiosken, hyppig rengjøring, markeringer i bakken for å sikre avstand, samt smittesporing som vi er pålagt. Smittesporing betyr at dersom man kjøper billetter i kiosken, blir man bedt om å gi et telefonnummer som kan kontaktes senere. Dermed har vi oversikt på alle som har vært i en sal på samme tidspunkt. Vi ber derfor barn som går på kino uten voksne, om å ha med telefonnummer til foresatte. Vi tar i mot kontanter, men vi fraråder denne betalingsmetoden. 

Vi vil igjen understreke at kino er et av de sikreste stedene å være i kultur- og utelivsnæringen, og vi er trygge på at våre tiltak medfører minimal smitterisiko. Vi vil også generelt anbefale god håndhygiene og tilstrekkelig avstand i våre lokaler.